راه های ارتباط با ما :
آدرس : مشهد ، بلوار وکیل آباد، بلوار سید رضی، سید رضی 11 ( عدل 12 ) ، پلاک 205، واحد یک سمت راست
 
 
website : www.PaperArt.ir
E-mail : Manager@PaperArt.ir
E-mail : Arabshahi@PaperArt.ir
Telegram Channel : PaperArt.ir
TelFax : 051 - 360 10 199
Cell : 0939 799 3422 & 0915 317 4452